FANDOM


Кракозиская азбука — официялно и эдынствено писмо на кракозискиот язик со службен статус територията на Републыка Кракозия.

Историска позадына Edit

Кракозискиот кныжевен язик э южнословенский язик со эдна од найстарите кныжевноязички традыций и службен язик во Кракозия. Кракозискиот язик станал официялен язик на Народна Републыка Кракозия во 1945.

Азбука Edit

Кирилыца

Латыныца

Име на писмото IPA
Аа Aa а/a /a/
Бб Bb бе/be /b/
Вв Vv ве/ve /v/
Гг Gg ге/ge /g/
Дд Dd де/de /d/
Ее je е/je /jɛ/, /ʲɛ/
Ёё jo ё/jo /jo/, /ʲo/
Жж Žž же/že /ʒ/
Зз Zz зе/ze /z/
Ѕѕ dz ѕе/dze /dz/
Ии Ii и/i /i/
Йй Jj и кратко/i kratko /j/
Кк Kk ка/ka /k/
Лл Ll эл/el /l/
Мм Mm эм/em /m/
Нн Nn эн/en /n/
Оо Oo о/o /o/
Пп Pp пе/pe /p/
Рр Rr эр/er /r/
Сс Ss эс/es /s/
Тт Tt те/te /t/
Уу Uu у/u /u/
Фф Ff эф/ef /f/
Хх Hh ха/ha /x/
Цц Cc це/ce /ts/
Чч Čč че/če /tʃ/
Џџ џэ/dže /dʒ/
Шш Šš ша/ša /ʃ/
Щщ šč ща/šča /ʃt/
Ъъ - тешко знак/teško znak -
Ыы Yy ы/y /ɪ/
Ьь ' мек знак/mek znak /ʲ/
Ээ Ee э/e /ɛ/
Юю ju ю/ju /ju/, /ʲu/
Яя ja я/ja /ja/, /ʲa/